De Fytek monitor

De FytekPro monitor is onderdeel van de online omgeving. In de FytekPro monitor zijn alle gegevens die de sporter op zijn FytekPro App invoert te zien. FytekPro heeft een aantal standaard waarden ingevoerd die gemeten kunnen worden. Het is ook mogelijk om hier zaken aan toe te voegen of deze aan te passen, zodat je precies datgene meet, wat jij als begeleider wilt weten. De FytekPro monitor bestaat uit vier onderdelen: dagboek, trainingen, wedstrijd en blessures. De sporters vullen hiervoor op de FytekPro app een viertal logboeken in. Niet alle logboeken moeten elke dag worden ingevuld. Het blessure logboek gebruik je alleen wanneer de sporter last krijg van een nieuwe blessure of wanneer er een update is over de blessure.