Privacyverklaring FytekPro

Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij -Fysiosoft en FytekPro- verzamelen en verwerken van onze klanten, de sporters, begeleiders, sportbonden en andere organisaties. Fysiosoft waardeert de interesse die u in ons bedrijf en in onze producten en diensten heeft getoond door uw bezoek aan onze website, www.fytekpro.nl of aan onze verwante communicatiekanalen, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- onze social media en/of kanalen en blogs. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Fysiosoft verzamelt tijdens uw interactie met ons, zoals wanneer u onze FytekPro app gebruikt, de website bezoekt, onze Fysiosoft producten en/of diensten gebruikt, Fysiosoft producten en/of diensten aanschaft, contact met ons opneemt, enzovoort.

Dit is inclusief, maar niet beperkt tot alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

Waarom vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen?
Dat vragen we u met de volgende reden:

 • Om uw trainer en begeleider(s) -en daarmee ook uzelf- gebruik te kunnen laten maken van de FytekPro app, waardoor er specifiek kan worden getraind en gewerkt aan herstel van uw blessure en kwetsuur;
 • Om onze FytekPro app optimaal te (laten) werken en te optimaliseren;
 • Om informatie aan te vragen over Fysiosoft producten en diensten;
 • Om bepaalde Fysiosoft producten en diensten te activeren of te registreren of de functionaliteit ervan uit te breiden en te verbeteren;
 • Om Fysiosoft producten en diensten online aan te schaffen;
 • Om ons helpen bij het ontwikkelen van producten en diensten en campagnes die speciaal zijn gericht op u, op het optimaliseren van onze klantenservice en het blijven verbeteren van onze website;
 • Om problemen van klanten en/of met producten en diensten op te lossen;
 • Om persoonlijke berichten (speciale aanbiedingen en advertenties) te ontvangen, die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de website/social media/blogs van Fysiosoft en FytekPro.
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden, die wij u hebben verteld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Tijdens uw interactie met Fysiosoft, bijvoorbeeld door u te (laten) registreren op de FytekPro app of door onze website te bezoeken, kunnen wij bepaalde gegevens van u vragen en deze van u ontvangen. Deze gegevens zijn afhankelijk van de vraag of u sporter, trainer, begeleider, coach of fysiotherapeut bent, die zich rechtstreeks tot Fysiosoft richt:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Mailadres;
 • Telefoon (optioneel);
 • Adres (optioneel);
 • Woonplaats (optioneel);
 • Gebruikersnaam FytekPro App (optioneel);
 • E-mail, is nodig voor Appgebruik;
 • Telefoonnummer;
 • ……………..
 • …………

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip, maar niet beperkt tot:

 • Uw IP adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • …………….
 • …………….
 • Hoe lang bewaart Fysiosoft uw gegevens?
  Fysiosoft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan wettelijk gezien voor ons verplicht is.

  Delen met anderen
  Fysiosoft deelt uw gegevens niet met derden. Wel kunnen in de toekomst anonieme statistieken verstrekt worden aan derden. Het zal dan gaan om anonieme statistieken, zoals: Welke oefeningen worden het meeste meegegeven, cijfers over (overbelasting)blessures en trainingsstatistieken. De gegevens die eventueel met derden worden gedeeld, zullen nooit te herleiden zijn naar individuele personen;

  Website bezoek volgen
  Op de website van FytekPro worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Ook vindt er een anonieme analyse plaats middels het programma Hotjar. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FytekPro gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  Google Analytics
  FytekPro maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die we op deze wijze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres IP adres van uw computer) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

  Met Google Analytics verzamelt FytekPro onder andere de volgende data:

  • Het aantal unieke bezoekers;
  • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
  • Welke pagina’s gebruikers bekijken;
  • Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
  • Bij welke pagina’s gebruikers de website verlaten.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FytekPro heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via FytekPro verkegen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  Uw rechten om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fytekpro.nl FytekPro en Fysiosoft zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiligen
  Fysiosoft en FytekPro nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FytekPro maakt gebruik van een SSL-certificaat om te borgen, dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en niet door derden kunnen worden misbruikt. Ook bij de FytekPro app en de inlogportalen zijn diverse maatregelen getroffen om uw veiligheid te waarborgen.

  Wanneer u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van door FytekPro en Fysiosoft verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@fytekpro.nl