Is Joannathan Duinkerke het kleurrijkste figuur van het ganse peloton?